Publikace

Publikace

Konferenční noviny
při příležitosti konference Úspěch pro každého žáka 2017

Inzerce programů, projektů a postojů příznivců iniciativy
Úspěch pro každého žáka.


Zpráva pro expertní skupinu MŠMT pro strategii vzdělávací politiky

Výstupy z konference Úspěch pro každého žáka 2017, souhrn doporučení účastníků. Sepsala Jana Hrubá.


Souhrnný zápis z workshopů konference Úspěch pro každého žáka 2017

Společenské změny a budoucnost pohledem účastníků konference.