Hana Košťálová
odborná konzultantka
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Původně učitelka češtiny a pedagogiky. Od roku 1997 národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Od roku 2008 začala pracovat na přípravách projektu Pomáháme školám k úspěchu, v němž v současné době pracuje jako vedoucí expertního týmu projektu a jako vedoucí pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
Kritické myšlení pro každého
V příspěvku se bude Hana Košťálová věnovat svému setkání s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Představí, jak zkušenosti z něj rozvinula v projektu Pomáháme školám k úspěchu, jehož smyslem je pomoct tomu, aby se v zapojených školách každé dítě učilo naplno a s radostí.