Jaroslav Fidrmuc
náměstek ministra pro vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Po absolvování studia oboru učitelství předmětů matematika – fyzika působil jako učitel na základní škole, středním odborném učilišti a gymnáziu. Od roku 1992 byl součástí týmu, který zakládal jedno z prvních církevních gymnázií v ČR – dnešní Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově. Od roku 1993 působil ve funkci zástupce ředitele a v letech 1997–2014 ve funkci ředitele této školy. Od roku 2010 zastupoval Českou republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou výchovu). Ve funkci hlavního manažera realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu. Od srpna 2014 působí na MŠMT.
Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky
Prezentace se zaměří především na implementaci schválené Strategie a konkrétní kroky, které byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, respektive vládou ČR, učiněny: představení Strategie, vznik implementační struktury Strategie, schválení indikátorů Strategie, schválení Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy 2015–2020, vliv Strategie na aktuální legislativní změny (zejména na novelizaci školského zákona), vznik dalších koncepčních dokumentů, které Strategie předpokládá, a mechanismus vyhodnocení Strategie.