Silvie Pýchová
výkonná ředitelka
SKAV, o. s.

Lektorka a metodička, předsedkyně správní rady EDUin, výkonná ředitelka SKAV a spoluzakladatelka občanského sdružení Centrum kompetencí, které se věnuje přenosu švýcarské metody mapování kompetencí do českého prostředí. Je spoluzakladatelkou iniciativy Úspěch pro každého žáka.
moderátorka