Vladimír Foist
ředitel
ZŠ Poběžovice

Prosazování myšlenek společného vzdělávání se věnuje ve své ředitelské praxi od roku 2003. Od roku 2008 usiluje o vytvoření inkluzivní školy v pohraničním městě Poběžovice. Na své cestě čerpá nejen z domácích zdrojů, spolupracuje s řadou neziskových organizací a univerzit, ale inspiraci hledá i v zahraničí. Absolvoval několik mezinárodních projektů, stáž na Babington Community College v anglickém Leicesteru, pracuje v celodenním programu Doktor Eisenbarth Schule v bavorském Oberviechtachu.
V únoru 2015 se účastnil jako jeden ze zástupců OSF slyšení v Radě Evropy ve Strasbourgu, kde v návaznosti na DH rozsudek představil současné možnosti při vytváření inkluzivní školy v ČR.
Otevřít školu znamená zejména otevřít sebe sama
Škola poskytující inkluzivní vzdělávání je především školou otevřenou. Otevřít školu znamená zejména otevřít sebe sama. Není to vždy jednoduché, ale právě na vedení jednotlivých škol záleží, aby i přes nesnáze a překážky dokázalo „hledět za kopec“, věřit ve zdravý lidský rozum, v porozumění i komunikaci a ve vzájemnou toleranci, svobodu i úctu k člověku.