Zdeněk Slejška
ředitel
EDUin o. p. s.

Vystudoval obor biologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior. V letech 2006–2010 řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem u nás. V roce 2010 spoluzaložil a od té doby také řídí obecně prospěšnou společnost EDUin, která popularizuje téma vzdělávání a realizuje různé projekty – Rodiče vítáni, Extra třída, Města vzdělávání, Česko mluví o vzdělávání či Co umím.
Co se podařilo za posledních 5 let ve vzdělávání a kam dál?
Při rekapitulacích je dobré vidět, na čem můžeme stavět. Posledních pět let bylo rozhodně zajímavých a nabitých událostmi i ve sféře vzdělávání. Stojí za to, podívat se na věci, které se podařily a jež nás mohou posouvat dále. Zároveň je fajn se inspirovat a hledat nové příležitosti, kudy směřovat české vzdělávání do budoucna.