Sdílením k úspěchům

26 Dub 2016
4. příspěvek
Edufórum A (13:45 - 15:30)

Sdílením k úspěchům

Poléváme, zaléváme nebo hasíme studující skrze preventivní aktivity a osobnostně sociální rozvoj. Využíváme nejrůznější metody, mnohdy však stačí vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zážitků a pocitů, vyříkání si nejasností a dávných i stávajících konfliktů. Umožnit tak studujícím dojít k pocitu úlevy, porozumění druhým, nalezení nových sympatií a nakonec k vědomí, že to má smysl, že můžou zažít úspěch ve své třídě, ze sdílení, společné atmosféry a spolupráce. Podporujeme úspěch pro každou třídu!