Jana Pluhařová

učitelka na ZŠ Staňkov

Jana Pluhařová

učitelka na ZŠ Staňkov
»Úspěch je důležitý střípek barevné mozaiky spokojenosti. Chceme-li zažít úspěch, seberme touhu, odvahu, sny a lásku k životu a odveďme kus poctivé práce.«

Přes značnou řadu absolvovaných kurzů a vzdělávacích akcí jsem v první řadě učitelka. Srdce i můj osobnostní typ mě ale táhne k dalším činnostem vzdělávacího rázu spojeného se setkáváním se zajímavými lidmi. Zcela jsem propadla konstruktivistické pedagogice, kterou preferuji ve své výuce. Tuto myšlenku se však snažím rozšiřovat i za zdí naší školy. V současné době působím, vedle své domovské role učitelky, též jako lektorka programu RWCT a Nové školy. Mou kariéru doplňuje i spolupráce na několika metodických materiálech či publikování v Kritických listech. Zároveň mě obohacuje i má role mentorská a role párové učitelky. K mým dílčím úspěchům, v oblasti koníčků, patří psaní beletrie.