Jana Sadilová

učitelka 1. stupně, Step by Step ČR

Jana Sadilová

učitelka 1. stupně, Step by Step ČR
»Úspěch je pro mne spokojený žák, který rád chodí do školy.«

Ve školství pracuji od roku 1998. V roce 2002 jsem začala využívat metody práce z programu Začít spolu. Učím děti od třetí do páté třídy. Ráda jezdím s dětmi na školy v přírodě a organizuji společné víkendy pro rodiče a děti jedné třídy. Věnuji se lektorování i mentoringu, které mne obohacují a přinášejí mi radost z práce.

Začít spolu na 1. stupni ZŠ

4. příspěvek
Edufórum C (13:45 - 15:30)