Julie Machačová

zástupkyně ředitele, metodička Jules a Jim

Julie Machačová

zástupkyně ředitele, metodička Jules a Jim
»Úspěch je, když já, ty, on, my máme radost z naplnění něčeho žádoucího, něco jsme (si) dokázali, a uspěli tak v očích svých či druhých.«

Jako lektorka, interní školitelka, metodička a zástupkyně ředitele Jules a Jim, z. s., se zaměřuji na kvalitu poskytovaných služeb, domlouvám vhodné programy se školami, pomáhám rozvíjet kompetence interních lektorů a vyvíjím metodické postupy, aby odpovídaly standardům a bezpečnosti a vedly k co nejvyšší efektivitě realizovaných programů. Zaměřuji se především na práci s (problematickými) vztahy ve školách mezi studujícími i třídami a vyučujícími, diagnostiku třídních kolektivů, vedení třídnických hodin apod. V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2006, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích.

Sdílením k úspěchům

4. příspěvek
Edufórum A (13:45 - 15:30)