Lucie Macků

manažerka advokačních aktivit v České odborné společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Lucie Macků

manažerka advokačních aktivit v České odborné společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
»Úspěch je, když se vám podaří pozitivně ovlivnit životy ostatních. Úspěch je, když jeden pomáhá druhému. Úspěch je všechno, co pomůže ostatním lidem.«

Lucie Macků se dlouhodobě zabývá tématem sociálního začleňování. V současné době působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dříve rovněž pracovala v Agentuře pro sociální začleňování či občanském sdružení Antikomplex. Je členkou odborné skupiny pro vzdělávání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Dopady školské legislativy od září 2016

3. příspěvek
Edufórum D (13:45 – 15:30)