Milan Kotík

ředitel AISIS, lidí, projektů, organizací, sebe

Milan Kotík

ředitel AISIS, lidí, projektů, organizací, sebe
»Úspěch je, když dělám něco, co mi dává smysl, naplňuje mě to. A když dostanu uznání od ostatních.«

Zabývám se tím, jak ze školy vytvořit skvělé místo k žití pro všechny.

World Peace Game

5. příspěvek
Edufórum B (13:45 - 15:30)