Ross Hall

ředitel strategie vzdělávání Ashoka

Ross Hall

ředitel strategie vzdělávání Ashoka
»Úspěch je celoživotní proces; má-li se nám dařit, musíme stále překonávat řadu překážek.«

Po mnoho let jsem pracoval s lidmi z celého světa, abychom společně znovu definovali, co to znamená dobré vzdělávání. Každý mladý člověk by měl v průběhu svého dětství a dospívání dostat možnost projít zkušenostmi navrženými výslovně proto, aby mu pomohly dospět k hlubokému porozumění kvality života ‒ a najít pak sám v sobě sílu a prostředky zlepšovat ji pro nás všechny.