Publikace

PUBLIKACE

Každý mladý člověk může změnit svět Ross Hall
Ashoka, listopad 2015
Podklad k prezentaci Rosse Halla, který vydala Ashoka, mezinárodní organizace pro podporu sociálních inovátorů.

Úspěch pro každého žáka 2016. Spolupráce jako klíč k úspěchu.
Příklady spolupráce různých aktérů ve vzdělávání vedoucí k úspěchu každého žáka.
Sborník vystavovatelů z konference Úspěch pro každého žáka 2016