Konference 2020: Společně to zvládneme

Situace škol a reformní snahy zdola na Slovensku

Situace škol a reformní snahy zdola na Slovensku

V příspěvku autoři krátce shrnou dosavadní reformní pokusy na Slovensku řízené shora, popíšou specifika aktuálního reformního dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, pokusí se o analýzu a nabídnou kritický pohled na limity jeho implementace. Obrátí pozornost na iniciativy zdola a vysvětlí hodnoty, procesy a záměry Fóra proaktívnych škôl jako živého příkladu těchto iniciativ. Nakonec pojmenují principy a legislativní výzvy, které podmiňují možnost sebeobnovy a autonomního rozvoje škol.