Aktuální stav příprav konference

Milí příznivci a milé příznivkyně naší iniciativy i konference.

Vzhledem ke stávající situaci a měnícím se pravidlům pro konání akcí zvažujeme nyní několik variant formátu konference – naživo, online, kombinace obojího. Přibližně začátkem září vás budeme informovat o vítězné variantě. Každopádně 3. 11. 2020 se něco uděje, takže si termín ponechte ve svých diářích.

Krásné léto vám přeje celý tým iniciativy Úspěch pro každého žáka!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *