9. ročník konference

Úspěch pro každého žáka

Na vlně změny

20. dubna 2021
On-line
Registrace
teaser-img

Kvalitní učení dětí i učitelů v 21. století

Inspirace ze zahraničí

Rozvoj profesních učících se komunit

Střední článek a podpora wellbeingu ve vzdělávání

Zahraniční host

Michael Fullan – světově uznávaný odborník na teorii změn a jejich implementaci ve vzdělávání.

On-line konference

Celodenní akce proběhne plně virtuálně.

Tlumočení

Anglické vstupy budou překládány do češtiny. Odpolední diskuze bude simultánně tlumočena.

Konferenční příspěvek 590 Kč

Aktuality downloadVšechny aktuality

Program

Konferenci moderují

Silvie Pýchová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

8.45
Zahájení vysílání
9.00
Úvodní slova

Silvie Pýchová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Robert Plaga / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ayesha Patricia Rekhi / velvyslankyně Kanady v České republice

Změna k lepšímu

Michal Broža / Informační centrum OSN

9.30
Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky
Nové přiležitosti k hluboké proměně

Michael Fullan / Torontská univerzita

10.15
Přestávka
10.25
Návrh indikátorů zlepšování učení dětí v České republice:
výsledky, wellbeing, rovné šance

Daniel Prokop / PAQ Research

10.55
Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení všech dětí?

Vladimír Srb / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Hana Košťálová / Pomáháme školám k úspěchu

Petra Mazancová / Učitelská platforma

Jaroslav Jirásko / Asociace ředitelů základních škol

Jaromír Beran / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11.40
Přestávka
11.45
Jak by měl fungovat systém podpory wellbeingu ve vzdělávání?

Lenka Felcmanová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Dana Pražáková / Česká školní inspekce

Šárka Eisová / Asociace výchovných poradců

12.30
Přestávka
Kavárna v Gather.Town
13.15
Partnerství pro vzdělávání 2030+: Zahájení veřejné konzultace
k navrženému pojetí středního článku

Silvie Pýchová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

13.45
Facilitovaná reflexe prezentovaných návrhů v kontextu
přednášky Michaela Fullana

- ve skupinách

14.45
Přestávka
15.00
Diskuze s Michaelem Fullanem

Michael Fullan / Technická univerzita

Diskuzi moderuje

Hana Košťálová / Pomáháme školám k úspěchu

16.00
Závěrečná reflexe
16.15
Ukončení vysílání

Řečníci

Minulé ročníky

Kontakt

Iniciativa Úspěch pro každého žáka

uspechzaka.cz

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

skav.cz
fb-link
Pořadatel
Partneři
Mediální partneři
Záštity