Aktuality

14. 4. 2021

Jak vylepšit vzdělávání v Česku? Renomovaný školský reformátor zná recepty

V exkluzivním rozhovoru Markéty Hronové (Hospodářské noviny) Michael Fullan hovoří o tom, že wellbeing a dobré výsledky ve vzdělávání jdou ruku v ruce, dále o nutnosti vzájemné spolupráce a podpoře učitelů, a také, co přineslo on-line vzdělávání. S Michaelem Fullanem budete mít možnost debatovat “naživo” 20.4. na Konferenci Úspěch pro každého žáka!

12. 4. 2021

Tisková zpráva: Pandemie covidu představuje příležitost k transformaci vzdělávání - Setkání s prof. Michaelem Fullanem před Konferencí Úspěch pro každého žáka

U příležitosti 9. ročníku Konference Úspěch pro každého žáka: Na vlně změny proběhl 12. 4. 2021 pre-meeting s hlavním řečníkem, Michaelem Fullanem. “Covid obrátil vše vzhůru nohama, spousta věcí už nikdy nebude jako dřív. To představuje příležitost pro reformu systému vzdělávání jako celku. Využijte ji.” Těmito slovy uvedl svůj příspěvek pro více než padesát zástupců státní správy, neziskového a akademického sektoru a zástupce zřizovatelů světově uznávaný odborník na teorii změn a jejich implementaci ve vzdělávání Michael Fullan. Více v tiskové zprávě.

09. 4. 2021

Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana

Michael Fullan se snaží pomáhat svůj úspěšný ontarijský přístup k reformě školství aplikovat na celém světě. Za tím účelem založil hnutí New Pedagogies for Deep Learning (NPDL), které sdružuje desítky špičkových odborníků a stovky škol z mnoha zemí. Bořivoj Brdička se ve svém článku “Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana” soustředí právě na deep learning. Představuje model, s jehož pomocí Fullan tuto problematiku vysvětluje.

07. 4. 2021

Tisková zpráva: Registrace na Konferenci Úspěch pro každého žáka otevřena!

Ani letos nás nic nezastaví. 20. 4. pořádáme 9. ročník konference Úspěch pro každého žáka! Tentokrát „poplujeme“ Na vlně změny.  Budeme online, a to nám umožňuje přizvat i tak významného hosta, jakým je Michael Fullan, emeritní profesor Torontské univerzity.

Už nyní se můžete registrovat na: ucimekvalitne.cz/2021/registrace

A koho potkáte na konferenci?

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE: Tisková zpráva – registrace otevřena

 

06. 4. 2021

Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání

Článek Dany Moree z Fakulty humanitních studií UK Praha publikovaný na Řízeníškoly.cz představuje hlavní myšlenky a metody Michaela Fullana, díky nimž jsou reformy ve vzdělávání úspěšné po celém světě bez ohledu na kulturní prostředí. Podle ní vnímá změnu jako proces, ne jako jednorázový akt. V reformách vzdělávání se nezaměřuje primárně na strukturální nebo centrální změny, ale ve středu zájmu pro něho zůstává učení všech(!) dětí. Za klíčový považuje wellbeing, který nemá být jen aktuálním stavem, ale klíčovou podmínkou toho, aby se prostřednictvím vzdělávání přispělo k vytváření lepší společnosti do budoucna.

Definici wellbeingu připravila Pracovní skupina Partnerství 2030+ pod vedením Lenky Felcmanové (SKAV).

24. 3. 2021

Zvedáme kotvy, napínáme plachty, vyplouváme!

Otevíráme registraci a zveme vás na palubu dalšího ročníku konference Úspěch pro každého žáka. Na vlně změny.

Lodní lístek si můžete zakoupit na ucimekvalitne.cz/2021 nejpozději do 15. dubna 2021. Těšíme se na shledanou na vlnách změn online!