Silvie Pýchová Řečníci

ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty přešla do Národní agentury Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Od roku 2013 rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odbornost je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

9.00-9.30

Úvodní slova

13.15-13.45

Partnerství pro vzdělávání 2030+: Zahájení veřejné konzultace k navrženému pojetí středního článku