Dana Pražáková Řečníci

vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora

Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. Od roku 2009 pracuje ve státní správě. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

11.45-12.30

Jak by měl fungovat systém podpory wellbeingu ve vzdělávání?