CÍLE KONFERENCE

  • Společně přemýšlet o tom, jak by revize cílů vzdělávání a RVP měla zohlednit aktuální celospolečenské výzvy.
  • Diskutovat o tom, jak transformovat české vzdělávání v těžkých dobách a proč do něj investovat i v čase úspor.

Výstava v DOX

8.30–9.30

Před začátkem konference je pro účastníky zdarma otevřena aktuální výstava sochaře a malíře Jaroslava Róny Architektony a stroje.

Konferenci moderují

Silvie Pýchová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Dopolední program
/ místnost: Auditorium
9.30
Úvodní slova

Petr Gazdík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Michal Broža, Informační kancelář OSN pro Českou republiku

10.00
Jak mladí lidé přemýšlejí o své budoucnosti

Klára Bělíčková, Fridays for Future

Jakub Lhota, Smíchovská SPŠ a gymnázium, Středoškolský sněm hl. města Prahy

Emílie Šulcová, Česká středoškolská unie

10.30
Současná krize jako příležitost pro nastartování druhé ekonomické transformace

Technologická vyspělost českých firem, otevřená společnost a udržitelnost jsou základními pilíři výzvy k druhé ekonomické transformaci, kterou již podepsalo téměř šedesát představitelů českého byznysu. Válka na Ukrajině a její dopady na českou společnost ještě naléhavěji poukazují na nutnost zaměřit se na tyto priority. Výchozím bodem soudržnosti a odolnosti národa je soubor sdílených a respektovaných pravidel a hodnot. Ty nám současná krize pomáhá dobře nasvěcovat. Vzdělávací systém dobře připravující na nové výzvy světa se musí stát společenskou prioritou. Dobře zvládnutá integrace ukrajinských uprchlíků včetně zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro jejich děti nás může posílit.

Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy

Tomáš Salomon, Česká spořitelna

11.00
Přestávka
11.30
Dejme světu šanci: proč naše děti potřebují hlubokou proměnu vzdělávání

Stojíme na počátku obrovské celosvětové společenské transformace. Jejím cílem není nic menšího než uchovat planetu, na které se dá žít, a zajistit spravedlivý a důstojný život pro všechny. Bez zásadní proměny vzdělávání půjde tento cíl jen těžko naplnit. UNESCO z tohoto důvodu mluví o nové společenské smlouvě pro vzdělávání. Co budou naše děti potřebovat pro to, aby rozuměly rychle se měnícímu světu a dokázaly se s odvahou a sebevědomím zapojit do probíhající transformace společnosti? Dává jim to dnešní škola? A co to znamená pro revizi RVP?

Petra Skalická, Člověk v tísni

Petr Daniš, TEREZA, vzdělávací centrum

12.00
Co nás čeká a proč nešetřit na úspěchu pro každého žáka?

Jaké jsou dlouhodobě největší výzvy české společnosti, jak souvisejí s nerovnostmi ve vzdělávání a co s nimi udělá příchod ukrajinských uprchlíků?

Na datech ústavu STEM ukáže Karina Hoření, jaké jsou dlouhodobé problémy české společnosti – zvětšující se nerovnost, která je viditelná například ve zvyšující se nedostupnosti bydlení. Český vzdělávací systém navíc dlouhodobě sociální nerovnost udržuje. Tyto procesy se odehrávají v kontextu hlavní výzvy, kterou je klimatická změna – adaptace na ni přinese v dalších desetiletích i sociální dopady, především radikální proměnu ekonomiky a práce.

Jak ovlivní tyto výzvy příchod uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny? Daniel Prokop (PAQ Research) představí zprávu o integraci uprchlíků a popíše, jaké kapacity je třeba mobilizovat a jakých chyb se vyvarovat, aby se děti z Ukrajiny začlenily do českého vzdělávacího systému. Přednášku zařadí do kontextu nedávného projektu Mapa vzdělávacího neúspěchu, který ukazuje regionální nerovnosti v českém vzdělávání a problémy s nedostatkem kapacit a koncentrací sociálních a vzdělávacích problémů v některých regionech.

Daniel Prokop, PAQ Research

12.30
Postavme se výzvám v proměnách vedení škol

Příspěvek se zaměří na výzvy, jimž vedení škol čelí, a poukáže na to, jak nesmírně užitečné je vycházet ze situace, v níž se vedení v lokálním kontextu momentálně nachází.

Petra van Haren, Evropská asociace ředitelů škol (ESHA), Nizozemí

13.00
Přestávka na oběd
14.00
Diskuzní tematické panely

Panel A
/ místnost: Studio
Jak reagovat na nerovnosti ve vzdělávání a jak na jejich řešení spolupracovat

Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lenka Hečková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Pavel Klíma, Asociace krajů

Václav Korbel, PAQ Research

Roman Ziegler, ZŠ Most


Moderuje
Panel B
/ místnost: Auditorium
Jak rozvíjet klíčové kompetence pro budoucnost a jak by se to mělo promítnout do revize vzdělávacích cílů a RVP

Lenka Felcmanová, Partnerství 2030+, Stálá konference asociací ve vzdělávání

Jan Jiterský, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Alexis Katakalidis, Učitel naživo

Bořivoj Brdička, Jednota školských informatiků

Tomáš Kuba, Stálá konference asociací ve vzdělávání; Asociace waldorfských škol ČR

Moderuje

Daniel Pražák, ZŠ Praha 7; Otevřeno

Panel C
/ místnost: Datamaze
Jak na rozvoj pedagogického leadershipu ve školství a jak by se to mělo promítnout do připravovaného středního článku

Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu

Vladimír Srb, Partnerství 2030+, Stálá konference asociací ve vzdělávání

David Šimek, Svaz měst a obcí

Martina Běťáková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vít Beran, ZŠ Kunratice

Moderuje

Jana Stejskalová, Partnerství 2030+, Stálá konference asociací ve vzdělávání

15.30
Přestávka
16.00
Závěry z panelů a rozloučení
16.30
Ukončení a neformální networkingZměna programu vyhrazena.