Milan Hejný
odborník v didaktice matematiky
H-mat, o.p.s. / Pedagogická fakulta UK, Praha

Milan Hejný pokračuje v práci svého otce Víta Hejného v oblasti vyučování matematice. Od r. 1992 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vede výzkumný tým, se kterým vytvořil uznávanou školu didaktiky matematiky. Jako hostující profesor působil na univerzitách v Kanadě a USA.
Výuka matematiky může přispět k rozvoji demokracie
Kvalita demokratické společnosti je dána kvalitou svých občanů. Učitelé, s nimiž spolupracujeme, vychovávají žáky schopné autonomně řešit problémové situace, naslouchat spolužákům, kriticky hodnotit jejich myšlenky a efektivně pracovat v týmu. Na přednášce bude uvedeno, jak toho učitelé dosahují.