Vladimír Srb
ředitel
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Pracuje jako ředitel neziskové organizace Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. Dlouhodobě se zabývá otázkou, jak co nejúčinněji pomáhat učitelům veřejných základních škol. Je spoluzakladatelem iniciativy Úspěch pro každého žáka.
Jak poznáme kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka?
Chceme společně utvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka. Ale co to vlastně je? Jak ji poznáme na úrovni výuky v konkrétní třídě? A na úrovni školy, zřizovatele, ministerstva? Když chceme něčeho dosáhnout, měli bychom o tom mít alespoň rámcovou společnou představu.