Konference 2020: Společně to zvládneme

Data ČŠI o českém školství – důvod k pesimismu, nebo výzva k akci?

16 Dub 2019
10.50–11.10

Data ČŠI o českém školství – důvod k pesimismu, nebo výzva k akci?

Národní zjišťování výsledků vzdělávání na úrovni základních škol nevykresluje příliš optimistický obrázek. Informace z inspekční činnosti naznačují, že jedním z důvodů může být i nedostatek prostoru pro učitele pracovat s žáky na individuální úrovni. Šíře témat promítnutá z RVP do ŠVP a současná podoba přijímací zkoušky na střední školy vyvolávají velký tlak na školy i jednotlivé učitele. Učitelé následně v českých třídách výrazně dominují, žáci školu nemají rádi, a navíc z ní mají velké obavy, což z dlouhodobého hlediska výsledky dále nepříznivě ovlivňuje. Změny v některých oblastech, o kterých se dosud v českém systému hovořilo jen zřídka, přitom mají výrazný potenciál směrem ke zlepšování výsledků vzdělávání na úrovni každého jednotlivého žáka.