Konference 2020: Společně to zvládneme

Arnošt Veselý

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Arnošt Veselý

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Arnošt Veselý je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Skoro deset let vedl katedru veřejné a sociální politiky na téže fakultě. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy. Účastnil se celé řady projektů. Mimo jiné byl například hlavním řešitelem projektu Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita nebo projektu Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů, například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace.