Konference 2020: Společně to zvládneme

Bob Kartous

vedoucí analýzy a komunikace v EDUin

Bob Kartous

vedoucí analýzy a komunikace v EDUin

Vzdělávací politice se věnuje v EDUin. Kromě auditu se dlouhodobě podílí na analýze stavu vzdělávání pro konferenci Aspen Annual. Spolupracuje na vývoji vzdělávacích programů s Centrem současného umění DOX. Je poradcem Jiřího Drahoše, předsedy senátního výboru pro vzdělávání, a členem expertní rady pro rozvoj vzdělávání v Jihomoravském kraji. Publikuje, vystupuje, moderuje.