Konference 2020: Společně to zvládneme

Daniela Čorbová

zástupkyně veřejnosti občanské iniciativy Kvalitné školstvo, zakládající členka občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl

Daniela Čorbová

zástupkyně veřejnosti občanské iniciativy Kvalitné školstvo, zakládající členka občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl

JUDr. Daniela Čorbová působí v advokátní kanceláři v Košicích, specializuje se na školské právo. Iniciovala vznik občanské iniciativy Kvalitné školstvo a je spoluzakladatelkou Fóra proaktívnych škôl. Monitoruje tvorbu školské legislativy a řeší aplikační problémy. Věnuje se i zřízení Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní v SR a vytvoření vzdělávacího klastru. Vystudovala Právnickou fakultu Trnavské univerzity. Absolvovala stáž na Ministerstvu zahraničních věcí SR a působila v Evropském parlamentu jako asistentka holandského poslance ve Výboru pro občanská práva a svobody. Pracovala jako euroúřednice pro ESF na Odboru regionálního rozvoje Košického samosprávného kraje.