Konference 2020: Společně to zvládneme

Jana Straková

výzkumnice v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jana Straková

výzkumnice v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá zejména výzkumem zaměřeným na nerovnosti ve vzdělávání. Koordinovala českou implementaci řady mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností v žákovské (IEA TIMSS, OECD PISA) i dospělé populaci (OECD PIAAC) a působila v mezinárodních orgánech souvisejících s těmito výzkumy. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních časopisech a editovala několika knih zabývajících se vzdělanostními nerovnostmi. Úzce spolupracuje s českými nevládními organizacemi, připravuje analytické podklady týkající se rozmanitých aspektů českého vzdělávacího systému rovněž pro zahraniční organizace.