Konference 2020: Společně to zvládneme

Jindřich Fryč

státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Jindřich Fryč

státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2008 složil na dané fakultě rigorózní zkoušku. Během studií pracoval jako učitel na základní škole. Od roku 1994 trvale pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde začínal na pozici odborného referenta pro mezinárodní vztahy s německy mluvícími zeměmi. Následně zastával několik dalších pozic na ministerstvu, počínaje ředitelem odboru pro mládež přes ředitele odboru mezinárodních vztahů, vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí, náměstka pro vzdělávání a také 1. náměstka ministra. Od roku 2015 zastává pozici státního tajemníka. V lednu roku 2015 mu bylo uděleno francouzské vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře – Řád akademických palem v hodnosti důstojníka. V lednu roku 2016 mu byl udělen prezidentem Spolkové republiky Německo Velký kříž za zásluhy.

Panelová diskuze

12.00–13.00