Konference 2020: Společně to zvládneme

Martin Brestovanský

vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, zakládající člen občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl

Martin Brestovanský

vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, zakládající člen občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl

Věnuje se teorii a metodice etické výchovy, výzkumu prosociálního chování, morálního uvažování a koncepcím výchovy charakteru. Ve vědeckých a odborných projektech propojuje akademickou půdu s praxí v terénu: projekty agentury VEGA; projekt strategického partnerství v programu Erasmus+: RIDE; projekt v Programu přeshraniční spolupráce EFRR MR – SR Bezhraničná antikvita; projekt zážitkové výchovy v městě O poklad starých Trnavčanov. Absolvoval studijní pobyty na University of Gloucestershire a na P. K. Yonge School při University of Florida. Vytvořil koncepci a realizuje kurz zážitkové pedagogiky na PdF TU. Jako dobrovolník se podílí na výchovných aktivitách v organizaci DOMKA. Spoluzakládal Fórum proaktívnych škôl.