Konference 2020: Společně to zvládneme

Michal Pazour

vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR

Michal Pazour

vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR

Michal Pazour vede oddělení strategických studií v Technologickém centru Akademie věd ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015–2017 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Michal absolvoval doktorské studium v oboru hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze.