Konference 2020: Společně to zvládneme

Pavel Jungwirth

akademický pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pavel Jungwirth

akademický pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Prof. Pavel Jungwirth, DSc., (* 1966 v Praze) je český fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na chemickou fyziku. Titul kandidáta věd získal za práci v oblasti výpočetní chemie pod vedením prof. R. Zahradníka v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AV ČR. Dlouhodobě působil na Kalifornské univerzitě v Irvine, na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
V současné době pracuje Pavel Jungwirth jako vedoucí vědeckého týmu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je také externím členem katedry chemické fyziky a optiky MFF UK a nositelem pozice Finland Distinguished Professor na Technické univerzitě v Tampere.
Pavel Jungwirth publikoval přes 280 původních prací v mezinárodních časopisech včetně Science, Nature Chemistry a PNAS, které mají více než jedenáct tisíc citací. Je editorem Journal of Physical Chemistry, který vydává Americká chemická společnost. Je také zvoleným budoucím předsedou Učené společnosti ČR a nositelem řady ocenění, včetně Spiers Prize od britské Royal Society of Chemistry a Heyrovského oborové medaile od AV ČR. S populárními příspěvky Pavla Jungwirtha se lze setkat na stránkách týdeníku Respekt nebo ve vědecko-populárních pořadech Českého rozhlasu a televize.

Panelová diskuze

12.00–13.00