Konference 2020: Společně to zvládneme

Raimo Vuorinen

projektový manažer a senior výzkumný pracovník Finského institutu pro výzkum ve vzdělávání při Jyväskylské univerzitě

Raimo Vuorinen

projektový manažer a senior výzkumný pracovník Finského institutu pro výzkum ve vzdělávání při Jyväskylské univerzitě

Dr. Raimo Vuorinen pracuje jako projektový manažer ve Finském institutu pro výzkum ve vzdělávání (FIER) při Jyväskylské univerzitě. Tento institut (FIER) zaměstnává národní pracovní skupinu, která provádí výzkum a podává informace k formování národního přístupu celoživotního poradenství při využívání ICT pro poradenství. V letech 2015–2017 byl koordinátorem Evropské sítě pro celoživotní poradenství (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN), která pomáhala členským státům Evropské unie a Evropské komisi ve spolupráci na rozvoji celoživotního poradenství jak ve vzdělávání, tak i u zaměstnavatelů. Je členem výkonného představenstva a viceprezidentem Mezinárodní asociace pro vzdělávání a odborné poradenství (International Association for Vocational and Educational Guidance, IAEVG), členem představenstva Mezinárodního centra pro rozvoj kariéry a veřejné politiky (International Centre for Career Development and Public Policies, ICCDPP).