Konference 2020: Společně to zvládneme

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty  přešla na Národní agenturu Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odbornost je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Registrace

08:30–9.30