Konference 2020: Společně to zvládneme

Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin

Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin

Spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti EDUin, v současnosti předseda její správní rady a odborný konzultant. Kromě práce s médii se specializuje na vzdělávací politiku a monitorování jejího vlivu na každodenní praxi základních a středních škol. Dalšími profesemi je novinář, publicista, dramaturg a scenárista.

Registrace

08:30–9.30