8. ročník konference
ke vzdělávací politice

ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 2020

Společně to zvládneme

21. dubna 2020 v DOX+ v Praze
3. listopadu 2020
ONLINE

Registraci připravujeme

Střední článek vedení škol

Společně přemýšlíme o středním článku vedení škol, který dokáže zlepšovat učení dětí a snižovat nerovnosti.

Principy partnerství pro vzdělávání 2030+

Diskutujeme principy Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jak tuto kulturu rozvíjet v ČR.

Inspirace ze zahraničí

Inspirujeme se v oblasti vedení škol ze středu a podpory wellbeingu ve vzdělávání.

Online konference

Nenechte si ujít novou zkušenost konference ve virtuálním Auditoriu.

Tlumočení a překlad

Anglické příspěvky budou překládány do češtiny. Odpolední diskuze bude konsekutivně tlumočena.

Konferenční příspěvek

300 Kč – Cena za účast online.

  • 00Dnů
  • 00Hodin
  • 00Minut
  • 00Sekund
Konferenci moderují
Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

David Klimeš

novinář, pedagog

8.30–9.30
Registrace

a výstava v Centru současného umění DOX

 

Před začátkem konference je možné navštívit aktuální výstavu v DOX.

9.30–10.00
Úvodní slova
Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

10.00–10.30
Střední vakuum aneb o velkém nic mezi státem a školou

Poslední velkou změnou ve státní správě a samosprávě ve školství jsme zavedli všem školám právní subjektivitu, v roce 2000 jsme zrušili školské úřady a převedli jejich kompetence na odbory školství krajských úřadů a zřizovatele škol. Po dvaceti letech můžeme hodnotit, co se s odstupem osvědčilo a kde se ukázaly nevýhody. Jaká máme o dnešním stavu data?  Jak je dnes možné realizovat vzdělávací politiku a kdo za ni nese zodpovědnost? Jsou čeští ředitelé škol opravdu přetížení? Jak funguje podpora školám a kdo se jí účastní? Kdo dnes garantuje kvalitu v pedagogické oblasti a stačí to na řešení obtížnějších a komplexnějších problémů v rámci širšího území?

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin

10.30–11.15
Finský přístup ke vzdělávání

Finsko má za sebou jedno století nezávislosti. Za tu dobu se z chudé, rozdělené a zaostalé země stal inovativní a stabilní sociální stát. Jakou roli sehrálo v této proměně vzdělávání? Které specifické rysy finského školství stojí za jeho ojedinělým úspěchem, který v sobě kombinuje vynikající studijní výsledky s celkovým pocitem spokojenosti u studentů?

Olli-Pekka Heinonen

generální ředitel Finské národní agentury pro vzdělávání

11.15–11.45
Přestávka
11.45–12.30
Jak zlepšovat vzdělávací systémy přístupem „vedení ze středu“ (leading from the middle)
Andy Hargreaves

emeritní profesor na Lynch School of Education (Boston College), hostující profesor na University of Ottawa, prezident a spoluzakladatel ARC Education

12.30–13.30
Panelová diskuse

Moderuje David Klimeš

Markéta Pošíková

předsedkyně Pracovní skupiny vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin a ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.

Zdeněk Slejška

ředitel Nadačního fondu Eduzměna, Ashoka Fellow 2013

Karel Kovář

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT

Michal Černý

prezident Asociace ředitelů základních škol ČR

Tomáš Bouda

vedoucí Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

David Klimeš

novinář, pedagog

13.30–14.45
Oběd
14.45–16.15
Přednáška a diskuze se zahraničními hosty (ve skupinách)
A. Jak uskutečnit systémovou změnu ve školství

Moderuje Silvie Pýchová

Dobré studijní výsledky dosažené v minulosti ještě nezaručují, že jich bude dosaženo i v budoucnosti. Vzdělávací systémy všech zemí dnes čelí mnoha různým výzvám. K jejich řešení se sice nabízí celá řada skvělých strategií, ty ovšem jako by nikde až tak úplně nefungovaly. Stojíme před změnami paradigmatu? A jak si s nimi poradíme?

Olli-Pekka Heinonen

generální ředitel Finské národní agentury pro vzdělávání

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

B. Jak podporovat účinnou profesní spolupráci učitelů ("collaborative professionalism")

Moderuje Vladimír Srb

Andy Hargreaves

emeritní profesor na Lynch School of Education (Boston College), hostující profesor na University of Ottawa, prezident a spoluzakladatel ARC Education

Vladimír Srb

konzultant ve vzdělávání

Program připravujeme

Řečníci

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin

Olli-Pekka Heinonen

generální ředitel Finské národní agentury pro vzdělávání

Andy Hargreaves

emeritní profesor na Lynch School of Education (Boston College), hostující profesor na University of Ottawa, prezident a spoluzakladatel ARC Education

Markéta Pošíková

předsedkyně Pracovní skupiny vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin a ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.

Zdeněk Slejška

ředitel Nadačního fondu Eduzměna, Ashoka Fellow 2013

Karel Kovář

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT

Michal Černý

prezident Asociace ředitelů základních škol ČR

Tomáš Bouda

vedoucí Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

David Klimeš

novinář, pedagog

Vladimír Srb

konzultant ve vzdělávání

Místo konání

DOX+, Poupětova 3, Praha 7

O místě konání

DOX+ se nachází v atraktivní lokalitě
rozvíjejících se Holešovic. Díky své
příslušnosti k Centru moderního
umění DOX, které sídlí ve vedlejší
budově, se může pochlubit velkorysým
architektonickým řešením.

Metrem a tramvají

tramvaj: 6, 12
zastávka Ortenovo náměstí
(cca 300 m do DOX+) 

metro: linka C
zastávka Nádraží Holešovice
(cca 650 m do DOX) 

Vyhledat spojení

Autem

Placené stání na záchytném
parkovišti P+R Holešovice,
Plynární, Praha 7. Doporučujeme
však zaparkovat na okrajích Prahy
a následně využít MHD.

Informace o parkování

Minulé ročníky

2019

Úspěch pro každého žáka 2019

Data! Zvednou nás ze židle?

2018

Úspěch pro každého žáka 2018

Co (ne)víme o člověku.

2017

Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn.

2016

Úspěch pro každého žáka 2016

Spolupráce jako klíč k úspěchu.

2015

Úspěch pro každého žáka 2015

Jak společně vytvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka.

2014

Úspěch pro každého žáka 2014

Vzájemně se učíme podporovat učitele, aby každý žák zažíval úspěch.

2013

Konference 2013

Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole.

Kontakt

Produkce

Monika Mrňávková
+420 605 524 969
produkce@skav.cz

iniciativa
Úspěch pro každého žáka

uspechzaka.cz

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

skav.cz

Pořadatel
Partneři
Mediální partneři
Záštity