Aktuality

3. 5. 2022

Přestaňte se vymlouvat - dinosaurus v OSN

I letos naši Konferenci zajišťovalo Informační centrum OSN v Praze. Motto letošního ročníku: “Přestaňme se vymlouvat…” jsme si ostatně zapůjčili od dinosaura, který vystoupil na půdě OSN :).

Úvodního slova se chopil vedoucí kanceláře Michal Broža. Zdůraznil důležitost změn v souvislosti s řadou globálních krizí včetně krize klimatické: “Potřebujeme jednat společně, v národním i globálním zájmu. Musíme urychleně změnit priority a uzavřít novou společenskou smlouvu o vzdělávání”, připomněl v souvislosti s řadou krizí, kterým čelí a bude čelit lidstvo v budoucnosti s tím, že “v řešení klimatu i jiných velkých problémů přetrvává paradox, víme o nich, umíme je pojmenovat, víme, že je nutné je řešit, ale jen o tom mluvíme.”

OSN definovalo 17 cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs, na jejichž formulaci se podílely všechny členské státy, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které korespondují s tématy našeho jubilejního desátého ročníku, během konference několikrát zazněly:
#4 Kvalitní vzdělání
#8 Důstojná práce a ekonomický růst
#10 Méně nerovností
#13 Klimatická opatření
#16 Mír, spravedlnost a silné instituce

29. 4. 2022

Konference Úspěch pro každého žáka pojmenovala výzvy, které před kterými stojí vzdělávací systém

Přestaňme se vymlouvat… byl podtitul 10. ročníku konference Úspěch pro každého žáka, která se uskutečnila v pražském Centru současného umění DOX i online. Tématem konference byla budoucnost vzdělávání v měnícím se světě. Dopoledne řečníci ve svých příspěvcích pojmenovali výzvy, které stojí před českým školstvím. Během odpoledních workshopů pak účastníci konference hledali cesty, po kterých by se mohlo české školství vydat. Přečtěte si shrnutí konference v tiskové zprávě.

28. 4. 2022

Postavme se výzvám v proměnách vedení škol

Příspěvek Petry van Haren, ředitelky Evropské asociace ředitelů škol (European School Heads Association) byl zaměřený na výzvy, jimž vedení škol čelí. Petra poukázala na to, jak je nesmírně užitečné vycházet ze situace, v níž se vedení v lokálním kontextu momentálně nachází.

EN verze (anglicky s anglickými titulky): https://youtu.be/rBg76nizJVw
CZ verze (anglicky s českými titulky): https://youtu.be/nYCcT8R6_Co


6. 4. 2022

Konference opět v Doxu

Tento rok bude akce probíhat po dvou letech opět i naživo. Uvidíme se v Centru současného umění DOX.

DOX je největší nezávislá instituce zaměřená na současné umění v České republice, která se díky soukromé iniciativě otevřela veřejnosti v roce 2008. Co se prostorů týče, jedná se o bývalou továrnu v pražských Holešovicích, která se stala příkladem špičkové současné architektury. Nabízí výstavní prostory, multifunkční sál DOX+, Vzducholoď Gulliver, design shop, knihkupectví a Archiv výtvarného umění.

Účastníci konference budou mít možnost navštívit aktuální výstavu malíře a sochaře Jaroslava Róny: Architektony a stroje. Róna je veřejnosti známý především monumentálními díly ve veřejném prostoru: pomníkem Franze Kafky či Červenou žirafou v Praze, jezdeckou sochou Jošta Lucemburského v Brně nebo Mytickou lodí v Bratislavě. Výstava představuje umělcovu tvorbu ve specifické oblasti plastik ztvárňujících fantaskní architekturu archaickou, mytologickou, orwellovskou i futuristickou.


5. 4. 2022

Registrace na konferenci otevřena!

Otevřeli jsme registraci na jubilejní 10. ročník konference Úspěch pro každého žáka. Pojďme společně s experty diskutovat o tom, jak transformovat české vzdělávání, aby naše děti úspěšně zvládly čelit výzvám budoucnosti.

Účast online

Účastnit se můžete online, do 19. dubna nabízíme zvýhodněné vstupné. Kapacita není nijak omezena, pozvěte i své kolegy i známé. Pro početné skupiny máme speciální nabídku: 4+1 osoba zdarma.

Účast naživo

Kapacita pro účast naživo je velmi omezena.25. 3. 2022

Ministr školství udělil konferenci osobní záštitu

Jsme potěšeni, že osobní záštitu nad jubilejním 10. ročníkem konference
převzal ministr Petr Gazdík

Spolupráce a dialogu s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si ceníme. Petr Gazdík se ujme úvodního slova.web: www.msmt.cz

4. 3. 2022

Záštita konference OSN

Je nám velkou ctí, že i letos naši Konferenci zajišťuje Informační centrum OSN v Praze. Úvodního slova se chopí vedoucí kanceláře - pan Michal Broža.

Pražské centrum bylo založeno v roce 1947 jako jedna z prvních „poboček“ OSN. Jeho úkolem je zprostředkovávat informace o činnosti a prioritních cílech organizace. OSN definovalo 17 cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs, na jejichž formulaci se podílely všechny členské státy, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) korespondují s tématy našeho jubilejního desátého ročníku:

#4 Kvalitní vzdělání
#8 Důstojná práce a ekonomický růst
#10 Méně nerovností
#13 Klimatická opatření
#16 Mír, spravedlnost a silné instituceweb: www.osn.cz