Petra van HarenŘečníci

ředitelka Evropské asociace ředitelů škol (ESHA)

ESHA sdružuje organizace ředitelů škol z více než dvaceti evropských zemí a Petra van Haren je její ředitelkou od 1. ledna 2022. Předtím zastávala pozici předsedkyně nizozemské organizace ředitelů škol AVS. Petra má bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání jako učitelka, ředitelka školy i vedoucí pracovnice zodpovědná za klastr sdružující několik škol. Pracovala také v soukromém sektoru jako obchodní ředitelka. Vedení škol je její vášní, protože právě jeho kvalita je pro rozvoj dětí i škol určující. Investice do dětí a jejich rozvoje jsou základem, na kterém naše společnost staví svou budoucnost. Vedoucí pracovníci škol učitele inspirují a facilitují jejich spolupráci a osobní rozvoj.

12.30

Postavme se výzvám v proměnách vedení škol