Petr GazdíkŘečníci

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis). Po studiích nastoupil do zaměstnání jako učitel na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. V roce 2002 byl zvolen starostou obce Suchá Loz, kterou vedl dvě volební období. Pod jeho vedením získala Suchá Loz v roce 2007 titul Vesnice roku Zlínského kraje. Od roku 2010, kdy byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, a svůj mandát obhájil i v následujících třech parlamentních volbách, působí jako neuvolněný a neplacený místostarosta obce. V roce 2008 byl zvolen zastupitelem Zlínského kraje za Starosty a nezávislé. V letech 2016–2020 zastával funkci radního Zlínského kraje pro oblast školství. Ve sněmovně vykonával funkci předsedy poslaneckého klubu (TOP 09 a Starostové), v následujícím volebním období pak funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. V minulém volebním období byl členem mj. Výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. Čtyři roky byl předsedou České komise pro UNESCO. Od roku 2020 působí jako člen think tanku „Vzdělávání21“ Univerzity Karlovy. Jako externista v současnosti vyučuje regionální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Je spoluzakladatelem hnutí Starostové a nezávislí a v letech 2009–2019 byl jeho předsedou. Petr Gazdík je ženatý, má čtyři děti. Mezi jeho zájmy patří skauting.

9.30

Úvodní slova