Michal BrožaŘečníci

vedoucí informační kanceláře Organizace spojených národů pro Českou republiku

Účastnil se misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě. Působil také jako konzultant Světové banky a výzkumník v soukromém sektoru. Specializuje se na problematiku OSN, komunikaci globálních rizik a megatrendů. Je autorem a spoluautorem publikací a článků týkajících se těchto oblastí a věnuje se lektorské činnosti. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a University of Amsterdam v Nizozemsku. Je dlouholetým partnerem a podporovatelem konference Úspěch pro každého žáka.

9.30

Úvodní slova