Petr DanišŘečníci

ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda sítě středisek ekologické výchovy Pavučina

Už dvacet let se zasazuje o proměnu našeho vztahu k dětem a k přírodě. Stál u rozjezdu programu Ekoškola v ČR a založení iniciativy Učíme se venku. Ve svých knihách Děti venku v přírodě – ohrožený druh?, Tajemství školy za školou a Svobodná hra vyzdvihuje kontakt dětí s přírodou a dětskou hru jako přirozenou cestu k jejich zdraví, wellbeingu, rozvoji a učení. Vedl pracovní skupinu, s níž vytvořil publikaci Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu. S TEREZOU získal řadu ocenění: Cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2017, Vítěz Cen SDGs 2021 v kategorii Vzdělání a další. V současnosti pracuje na rozvoji klimatického vzdělávání v ČR a na knize o tom, jak zastavit ekologickou krizi.

10.00

Jak mladí lidé přemýšlejí o své budoucnosti