Daniel ProkopŘečníci

sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAQ Research

Sociolog zaměřující se na výzkum sociálních problémů a nerovností ve vzdělávání. Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a založil výzkumnou společnost PAQ Research. Je spoluautorem Hlavních směrů vzdělávací politiky Strategie 2030+ – částí o nerovnostech ve vzdělávání. Během pandemie realizoval celou řadu analýz a průzkumů, mapujících dopady uzavření škol na nerovnosti, wellbeing dětí a postojů veřejnosti ke školství. Zabývá se souvislostí sociálních problémů (exekuce, bydlení) a vzdělávání. Podílí se na evaluacích vzdělávacích programů (Učitel naživo). V roce 2020 vydal sociologickou knihu Slepé skvrny. Pro projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ spolu s kolegy v PAQ připravoval návrh indikátorů vzdělávací soustavy.

12.00

Co nás čeká a proč nešetřit na úspěchu pro každého žáka?