Jaromír BeranŘečníci

ředitel odboru vzdělávací politiky a stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor Právo a právní věda. Poté pracoval jako asistent poslanců, a to mezi roky 2010 a 2013. V letech 2013 až 2015 působil jako tajemník ústavně právního výboru v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Na MŠMT pracuje od roku 2015. Postupně vykonával funkce vedoucího oddělení parlamentní a vládní agendy a ředitele kanceláře ministra. Ředitelem odboru vzdělávací politiky a rovněž zástupcem náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže je od roku 2020.

14.00

Jak reagovat na nerovnosti ve vzdělávání a jak na jejich řešení spolupracovat