Václav KorbelŘečníci

analytik v PAQ Research

Analytik ve společnosti PAQ Research a ve think tanku IDEA při CERGE-EI. Ve své práci se věnuje především vzdělávání, ekonomickým analýzám a sociálním politikám. V minulosti působil na MŠMT a na Fakultě sociálních věd UK, kde získal doktorský titul v oboru ekonomie.

14.00

Jak reagovat na nerovnosti ve vzdělávání a jak na jejich řešení spolupracovat