Pavel KlímaŘečníci

náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství, sportu a veřejných zakázek

Narodil se v roce 1971 v Táboře. Vystudoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poté učil sedm let na ZŠ v Táboře. V letech 2003 až 2020 pracoval jako ředitel ZŠ a MŠ Malšice. Nyní řídí jihočeské školství na pozici náměstka hejtmana. V říjnu roku 2021 se stal poslancem Parlamentu ČR, kde je místopředsedou školského výboru a členem podvýborů pro regionální školství a sport.

Jako aktivní výtvarník připravil několik dobročinných aukcí uměleckých děl na podporu Domácího hospice Jordán v Táboře a působí též jako kurátor Galerie Malšice. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků a výtvarné skupiny KOSA.

Je ženatý a má tři děti.

14.00

Jak reagovat na nerovnosti ve vzdělávání a jak na jejich řešení spolupracovat