Lenka HečkováŘečníci

členka expertního týmu ČOSIV

Jako právnička, spolupracovnice různých neziskových, pacientských a rodičovských organizací a členka poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením se věnuje zejména tématům rovných příležitostí, vzdělávání a inkluze, lidským právům a diskriminaci různě znevýhodněných skupin osob i individuálnímu sociálně právnímu poradenství. Jako členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která dlouhodobě usiluje o společné vzdělávání a rovné příležitosti v českém vzdělávacím systému, se věnuje zejména poradenství, legislativě a přípravě stanovisek, doporučení a metodických textů.

14.00

Jak reagovat na nerovnosti ve vzdělávání a jak na jejich řešení spolupracovat