Bořivoj BrdičkaŘečníci

nezávislý specialista, kurátor vzdělávacích technologií

Je dlouholetým propagátorem vzdělávacích technologií a duchovním otcem Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.cz), členem odborného panelu ICT NPI, členem VV JŠI v roli zástupce pro SKAV, hodnotitelem národních a evropských projektů, důchodcem z Ráje (http://spomocnik.net).

14.00

Jak rozvíjet klíčové kompetence pro budoucnost a jak by se to mělo promítnout do revize vzdělávacích cílů a RVP