Jan JiterskýŘečníci

zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT

Od roku 2003 byl spoluzakladatelem a řídícím učitelem Základní školy Bodláka a Pampelišky, o. p. s. – soukromé vesnické školy ve Veliši u Jičína. Vedl komoru soukromých mateřských a základních škol. Nyní je zástupcem ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

14.00

Jak rozvíjet klíčové kompetence pro budoucnost a jak by se to mělo promítnout do revize vzdělávacích cílů a RVP