Tomáš KubaŘečníci

vedoucí pracovní skupiny RVP, SKAV

Vystudoval kybernetiku a řídicí techniku na FAV ZČU, celoživotně se zajímá o techniku a o vzdělávání dětí. Mnoho let působil mimo školství v roli IT konzultanta, kde většinu doby pomáhal tvořit strategické dokumenty. Špatná zkušenost se školkou jeho syna ho přivedla k waldorfské pedagogice. Před deseti lety spoluzaložil soukromou waldorfskou školu v Plzni. Je členem vedení Asociace waldorfských škol ČR a zástupcem AWŠ ČR ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV). Aktuálně spojuje všechny nabyté zkušenosti ve spolupráci na revizi českého školství. Vedle toho je aktivní v Jednotě školských informatiků a koordinuje implementaci „nové informatiky“ ve školách.

14.00

Jak rozvíjet klíčové kompetence pro budoucnost a jak by se to mělo promítnout do revize vzdělávacích cílů a RVP