Hana KošťálováŘečníci

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Jako bývalá češtinářka se dlouhá léta zabývá rozvojem gramotnosti a kritické gramotnosti dětí. Mezi lety 1997 a 2010 působila jako národní koordinátorka mezinárodního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Od roku 2010 pracuje jako programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu. V projektu se společně s kolegy ze stovky škol učí tomu, jak vyhodnocovat dopad výuky na učení (každého) žáka: integrací učení žáka a profesního učení učitele a tím, jak budovat a udržovat profesní učící se komunity. Je členkou skupiny pro střední článek v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a externě spolupracuje s Ředitelem naživo.

14.00

Jak na rozvoj pedagogického leadershipu ve školství a jak by se to mělo promítnout do připravovaného středního článku